Dzisiaj jest: czwartek, 20 lipca 2017 r. 22:22  
Co nowego
Mikołajki w Stowarzyszeniu...
[czytaj więcej]
pinezkaProjekt zmian w sparawie turnusów rehabilitacyjnych
[czytaj więcej]
pinezkaProjekt zmian w sprawie rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON…
[czytaj więcej]
pinezkaStowarzyszeniowy turnus w Okunince…
[czytaj więcej]
pinezkaDzień Dziecka w Stowarzyszeniu...
[czytaj więcej]
pinezkaZasiłek dla opiekunów którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego - przywrócony.
[czytaj więcej]
pinezkaZmiany w ustwie o świadczeniach rodzinnych...
[czytaj więcej]
pinezkaRządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - wydłużony.
[czytaj więcej]
pinezkaNowe kody, limity cenowe i ilościowe na wyroby medyczne wydawane na zlecenie...
[czytaj więcej]
pinezkaPetycja w sprawie prawa do zasiłku dla bezrobotnych...
[czytaj więcej]
pinezka


Witamy na stronie

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA RODZIN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
"RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ"
      Jesteśmy rodzicami niepełnosprawnych dzieci cierpiących na różne schorzenia i zaburzenia rozwoju. Wiele z naszych dzieci całe swe życie spędzi w wózku inwalidzkim, niektóre nigdy nie będą widzieć, słyszeć, mówić, inne oddychać i jeść bez wsparcia aparatury medycznej, część z nich nigdy nie pojmie znaczenia najprostszych słów, ale spora grupa może osiągnąć wystarczającą sprawność, by prowadzić w miarę samodzielnie życie w przyszłości.

DZISIAJ
KAŻDE Z TYCH DZIECI WYMAGA 24-GODZINNEJ OPIEKI
ORAZ ODPOWIEDNIEGO LECZENIA, STAŁEJ REHABILITACJI I EDUKACJI,
BY NIE ZOSTAŁA UTRACONA ŻADNA SZANSA NA ICH ROZWÓJ.

      Dzień, w którym usłyszeliśmy diagnozę dotyczącą choroby naszych dzieci zmienił WSZYSTKO w naszym życiu. Okazało się, że brak systemowego wsparcia rodzin takich jak my zmusił większość z nas do rezygnacji z pracy zawodowej po to, by zapewnić konieczną ciągłą opiekę naszym niepełnosprawnym dzieciom. Utrata zarobków, koszty leczenia i rehabilitacji doprowadzają do zubożenia naszych rodzin i niezawinionej degradacji społecznej.
Z płacących podatki obywateli stajemy się beneficjentami opieki socjalnej.

      Zamysł powołania do życia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Razem Możemy Więcej" powstał już w 2008r. Jego głównym zadaniem miało być uwiarygodnienie grupy rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy skrzyknęli się na forum internetowym Razem Możemy Więcej i podjęli dialog z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w celu zmiany absurdalnych przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych i ich opiekunów - w pierwszej kolejności świadczeń opiekuńczych. Z przyczyn od rodziców niezależnych, rejestracja Stowarzyszenie doszła do skutku dopiero w 2009r. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans tych osób, a także ich rodzin. Głównymi sposobami realizacji tych celów jest współdziałanie z organami administracji państwowej, ze środowiskami naukowymi, instytucjami i organizacjami zajmującymi się wspieraniem osób niepełnosprawnych, a także inicjowanie wszelkich działań mających na celu zmianę postrzegania osób niepełnosprawnych i ich opiekunów przez polskie społeczeństwo. Users online: 1   
Liczba odwiedzin:463396 

copyright © 2009 by Tomex. Wszelkie prawa zastrzeżone.