Dzisiaj jest: czwartek, 20 lipca 2017 r. 22:23  
Drukuj
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA.

Ja, niżej podpisany(a).................................................................................................................................................

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Razem Możemy Więcej",

Oświadczam, że znane są mi postanowienia statutu, cele i zadania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Razem Możemy Więcej". Zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności stowarzyszenia, opłacenia składki rocznej i sumiennego wypełniania uchwał władz, będę również strzec godności członka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Razem Możemy Więcej".

Dane osobowe opiekuna:

 1. Nazwisko i imiona: *.......................................................................................................................
 1. Data i miejsce urodzenia:*.............................................................................................................
 1. Miejsce zamieszkania:*

  • kod pocztowy, miejscowość: ...........................................................................

  • ulica, nr mieszkania, nr lokalu: .........................................................................

  • gmina, województwo: ....................................................................................

 1. Adres do korespondencji:*.............................

 1. Numer telefonu

  • komórka: ......................

  • stacjonarny: ..............................

 1. Adres e-mail: ..........................................................

Dane dotyczące dziecka/dzieci
 1. Nazwisko i imiona:*..... ....................................................................................................

 2. Data i miejsce urodzenia:*................................................................................................

 3. PESEL:................................................................................................................................

 4. 4. Miejsce zamieszkania:*..................................................................................................

Czy chcesz podjąć pracę na rzecz Stowarzyszenia (jaką)


........................................................................................................................................................
Jakie oczekiwania wiążesz z przynależnością do Stowarzyszenia?

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Razem Możemy Więcej" (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz. U. 133 Poz. 883).

Miejscowość, data: ......................Własnoręczny podpis: .................................................*Proszę wypełnić drukowanymi literami.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


UCHWAŁA ZARZĄDU.

Uchwałą Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych Razem Możemy Więcej

nr ..................................... z dnia .......................................

Pan/Pani ............................................................................................... został(a) przyjęty(a) w poczet członków (zwyczajnych - wspierających*) Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych Razem Możemy Więcej.

Kędzierzyn -Koźle, dnia: ...................................


Zarząd:
 1. ............................................

 2. ............................................

 3. ............................................

 4. ............................................

*-niepotrzebne skreślić Users online: 1   
Liczba odwiedzin:463397 

copyright © 2009 by Tomex. Wszelkie prawa zastrzeżone.