Dzisiaj jest: czwartek, 20 lipca 2017 r. 22:26  08 stycznia 2010r.

Udział w konferencji pt "Wykluczenie społeczne rodziców/opiekunów ON oraz sposoby przeciwdziałania temu zjawisku"

Zgodnie z wcześniejszymi planami 8.01.2010r. byliśmy współorganizatorami oraz czynnymi uczestnikami konferencji pt "Wykluczenie społeczne rodziców/opiekunów ON oraz sposoby przeciwdziałania temu zjawisku". Mimo paskudnej pogody na konferencji w Sejmie stawiło się przeszło 60 gości z 24 organizacji pozarządowych. Strona rządowa była reprezentowana przez panią minister Jolantę Fedak. W spotkaniu uczestniczyli również trzej niepełnosprawni posłowie: poseł Marek Plura, który prowadził konferencję, poseł Sławomir Piechota oraz poseł Jan Libicki, w konferencji brał również udział poseł Zbysław Owczarski.
Podczas konferencji zostało zademonstrowanych 5 prezentacji, opisujących obecną sytuację ON i ich rodziców, a także demonstrujących różne funkcjonujące i zakończone projekty ("Winda do pracy", "Pobudka, obudź swój potencjał", "Pełnia życia") dające z jednej strony osobom niepełnosprawnym poczucie samodzielności, a z drugiej znaczące wsparcie rodzicom w funkcjach opiekuńczych. Na podstawie powyższych programów podczas spotkania podkreślona została również potrzeba współdziałania organizacji pozarządowych w działaniach zmierzających do zmiany sytuacji ON i ich opiekunów. Zaproponowaliśmy utworzenie wspólnej koalicji do realizacji tych zamierzeń.


Styczeń 2010r.
Udział w XVIII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
W związku z faktem iż po zakończeniu Akcji choinkowy łańcuch nadziei napłynęło jeszcze od rodziców dzieci niepełnosprawnych mnóstwo ogniwek i serduszek postanowiliśmy przekazać zrobiony z nich ogniwek łańcuch na licytację podczas XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która grała dla dzieci z problemami onkologicznymi. Licytację wygrała Pani Kasia oferując za łańcuch - 222,50 zł. Łączna długość łańcucha tego wręczonego w Sejmie jak i zlicytowanego na Allegro na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyniosła przeszło 72 metry !!!


Styczeń i cały 2010r.
Akcja upowszechniająca wiedzę na temat SUO
Akcja uświadamiająca rodziny z osobami niepełnosprawnymi na temat czym są SUO (specjalistyczne usługi opiekuńcze), komu przysługują i jakie są procedury ich pozyskania. Opracowalismy stosowne materiały informacyjne - przewodniki ułatwiające poruszanie się po tematyce SUO. Materiał zademonstrowany został na stronie internetowej Stowarzyszenia i na forum gdzie na bieżąco rodzice wymieniają się doświadczeniem w tym temacie.


27 styczeń 2010r.
Udział w spotkaniu w ramach projektu "Postęp, przeciwdziałanie dyskryminacji, promocja różnorodności"
Wzięliśmy udział w spotkaniu zorganizowanym przez MPiPS w ramach Projektu pt. Postęp, przeciwdziałanie dyskryminacji, promocja różnorodności. Spotkanie miało na celu określenie wstępnych postulatów - rekomendacji dla ośrodków decyzyjnych opracowujących strategie w tym zakresie. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Biura Pełnomocnika Rządu ds. ON i organizacje pozarządowe.


Marzec 2010r.
Apel o przeciwdziałanie wykluczeniu matek niepełnosprawnych dzieci - Akcja z okazji Dnia Kobiet
Z okazji Dnia Kobiet napisaliśmy i rozesłaliśmy do wszystkich kluczowych posłanek i ważnych w życiu społecznym kobiet Apelu o przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu matek niepełnosprawnych dzieci. Umieszczony również na stronie internetowej Stowarzyszenia Apel zawierał wszystkie istotne kwestie z zakresu dyskryminacji matki - opiekunki niepełnosprawnego dziecka.


26 marzec 2010r.
Udział w sesji roboczej zespołu ds. Przeciwdziałania i Wykluczeniu Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw obywatelskich
Wzięliśmy udział w sesji roboczej Zespołu ds. Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Osób Niepełnosprawnych działającego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Tematem cyklu spotkań, będących kontynuacją październikowej Konwencji, ma być wypracowanie roboczej wersji odpowiedniego fragmentu Narodowej, Obywatelskiej Strategii Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.


Czerwiec 2010r.
Konkursy z okazji Dnia Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy dwa konkursy jeden dla dzieci niepełnosprawnych, które potrafią i lubią rysować pt. "Ja też mam marzenia", drugi fotograficzny skierowany do rodziców dzieci - które za względu na swoją niepełnosprawność nie są w stanie wyrazić swoich marzeń zatytułowany - "Niezwykłe dzieci - życie codzienne".


26 czerwiec - 10 lipiec 2010r.
Turnus rehabilitacyjny w Szczyrku
Dzięki wsparciu Banku PKO BP SA zorganizowaliśmy dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny w Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo w Szczyrku. Ze wspólnej rehabilitacji i odpoczynku skorzystało 12 niepełnosprawnych dzieci wraz z opiekunami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu. Poznaliśmy się w realu, zaprzyjaźniliśmy się i bardzo się polubiliśmy...


Wrzesień 2010r.
Wznowienie prac nad Petycją
Ze względu na brak możliwości doprowadzenia do obiecanego spotkania z Premierem, wznawiamy prace nad uaktualnieniem i sformułowaniem "na nowo" postulatów Petycji dotyczącej wciąż nie rozwiązanych kwestii związanych z absurdalnymi przepisami dotykającymi rodziny z osobami niepełnosprawnymi.


27 wrzesień 2010r.
Spotkanie z Dyrektorem Biura Rzecznika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Spotkaliśmy się w Warszawie z Panią Teresą Hernik - Dyrektorem Biura Rzecznika Rządu ds. ON. Podczas spotkania, omówiliśmy wstępnie tematy zawarte w petycji i kilka kwestii powiązanych z orzecznictwem, a dokładniej sprzętem rehabilitacyjnym i materiałami pomocniczymi. Podczas dyskusji przedstawiliśmy wyraziste przykłady absurdów z życia opiekunów osób niepełnosprawnych. Pani Dyrektor wyszła z inicjatywą zorganizowania kolejnego spotkania w drugiej połowie października tym razem w szerszym gronie z osobami które są odpowiedzialne za poszczególne postulaty petycji..


19 październik 2010r.
Spotkanie pod auspicjami Biura Rzecznika ds. Osób Niepełnosprawnych
Wzięliśmy udział w roboczym spotkaniu pod auspicjami Biura Rzecznika d/s Osób Niepełnosprawnych. Stronę "rządową" reprezentowali przedstawiciele departamentów zaangażowanych w prace nad postulatami Petycji oraz przedstawiciel Sejmu. Podczas dyskusji poruszone zostały tematy związane z poszczególnymi postulatami. Szczegółowe stanowisko poszczególnych departamentów w sprawie wszystkich postulatów i zagadnień poruszonych na spotkaniu zostanie w najbliższych dniach przedstawione na piśmie.


Grudzień 2010r.
Konkurs bożonarodzeniowy
Zorganizowaliśmy konkurs bożonarodzeniowy pt. "Magia ozdób bożonarodzeniowych". Przedmiotem konkursu było własnoręczne wykonanie ozdoby bożonarodzeniowej przez niepełnosprawne dzieci i ich rodziny. Ozdoby i radość z ich wykonywania były przednie. Wyboru najlepszych ozdób zgłoszonych do konkursu dokonali forumowicze.


28 grudzień 2010r.
Złożenie Petycji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Złożyliśmy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Petycję dotyczącą poprawy sytuacji materialno-prawnej rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci. Mieliśmy nadzieję, że uda się wręczyć ją osobiście Premierowi - niestety nie udało się. Petycję poparło i podpisało 18 organizacji pozarządowych z całej Polski oraz przeszło1.200 rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci.


 Users online: 1   
Liczba odwiedzin:463410 

copyright © 2009 by Tomex. Wszelkie prawa zastrzeżone.