Dzisiaj jest: czwartek, 20 lipca 2017 r. 22:25  Styczeń 2012
Spotkanie w Sejmie z Marszałek Ewą Kopacz
4 stycznia 2012r. spotkaliśmy się wraz z posłem Markiem Plurą w Sejmie z Marszałek Ewą Kopacz. Podczas spotkania staraliśmy się poruszyć tematy dotyczące sytuacji rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci. Marszałek obiecała zlecenie stosownych analiz i ponowne spotkanie po ich uzyskaniu. Szczegóły

Marzec 2012
Opiniowanie Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
Pismem z dnia 20.01.2012r. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz w ramach konsultacji społecznych zwrócił się do Stowarzyszenia z prośbą o zgłoszenie uwag do projektu Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. W opiniowanym dokumencie najważniejszą zmianą z punktu widzenia opiekunów osób niepełnosprawnych jest podział tej grupy społecznej na "opiekunów rodziców" i "pozostałych opiekunów" oraz związane z tym zróżnicowanie sposobu i wysokości przyznawania świadczenia z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną… Opinia

Kwiecień 2012
Interwencja w sprawie weryfikacji progów i kwot świadczeń rodzinnych.
List otwarty do Komisji Trójstronnej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2012 roku przypadał termin weryfikacji progów oraz kwot świadczeń rodzinnych oraz progów i kwot świadczeń z pomocy społecznej. Biorą pod uwagę fakt iż progi dochodowe do świadczeń rodzinnych nie były weryfikowane od 2004r. w przeddzień ustawowych terminów zdarzeń od zaistnienia, których zależeć miała wysokość tych świadczeń i progów dochodowych przez trzy kolejne lata wystosowaliśmy do Komisji Trójstronnej List otwarty dotyczący tej kwestii. Temat weryfikacji, a raczej jej braku został przedstawiony również Posłom i Senatorom. List otwarty

Maj 2012
Marzenia Matki.
Z okazji Dnia Matki stworzyliśmy dokument zderzający marzenia i oczekiwania matek niepełnosprawnych dzieci z twardą rzeczywistością, z którą zmagają się każdego dnia. Dokument został rozesłany do „czołowych” kobiet poszczególnych partii i ugrupowań w Sejmie i Senacie. Marzenia Matki

Czerwiec 2012
Kontynuacja interwencji w sprawie weryfikacji progów i kwot świadczeń rodzinnych.
II List otwarty do Komisji Trójstronnej.
W nawiązaniu do przedstawionych propozycji rządowych dotyczących ustawowej weryfikacji świadczeń rodzinnych na lata 2012-2015 wystosowaliśmy kolejny List otwarty do Komisji Trójstronnej będący prośbą o ponowne pochylenie się nad tą kwestią. II List otwarty

Czerwiec 2012
Przedstawienie sytuacji rodzin ON
Pełnomocnikowi Rządu ds. Równego Traktowania
W związku z objęciem przez Panią Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz funkcji Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz przejęcia przez nią m.in. tematyki dotyczącej pomocy państwa w stosunku do potrzeb rodziców wychowujących niepełnosprawne dzieci, którzy ze względu na stan zdrowia tych dzieci zmuszeni zostali do porzucenia pracy zawodowej oraz trybu przyznawania rodzinom wychowującym niepełnosprawne dzieci form pomocy socjalnej: świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, a także kwestii świadczeń emerytalno-rentowych, wystosowaliśmy obszerne pismo wskazujące na niedociągnięcia obecnego systemu oraz propozycje zmian.

Sierpień 2012
Turnus rehabilitacyjny w Jantarze
Od 3 do 17 sierpnia 2012r. w ramach projektu „Przez integrację do lepszego rozwoju i postrzegania świata” odpoczywaliśmy i ćwiczyliśmy na turnusie rehabilitacyjnym. Turnus zorganizowaliśmy nad morzem w ośrodku rehabilitacyjnym Neptun w Jantarze. Dzięki wsparciu Fundacji BRE Banku dzieci skorzystały z wielu ciekawych wycieczek i atrakcji. Zdjęcia

Wrzesień 2012
Rozprawka dla Ministra
W związku z rozpoczęciem roku szkolnego przygotowaliśmy prześmiewczą Rozprawkę skierowaną do Ministra Pracy i Polityki Społecznej nakreślającą sytuację rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci, a w szczególności przedstawiającą opinii społecznej niekoloryzowaną informację na temat nowego projektu ustawy i związanej z nim podwyżki świadczenia pielęgnacyjnego i mającą wywrzeć nacisk na decydentów w kwestii utrzymania dodatkowego wsparcia rządu po 01.01.2013r. Rozprawka dla Ministra

Grudzień 2012
Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza choinka”
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy konkurs plastyczny, którego tematem była choinka. Konkurs został zorganizowany w dwóch kategoriach: dzieci i opiekunowie. Do zabawy przyłączyła się 8 dzieci i 5 opiekunów. Wszystkie prace były nadzwyczajne. Prace konkursowe

Grudzień 2012
Mikołajki
Dzięki wsparciu Fundacji BRE Banku zorganizowaliśmy dla naszych podopiecznych Mikołajki. Po konsultacji z rodzicami dzieci znalazły pod choinką piękną kolorową pościel. To były udane święta. Dzieci z prezentami

Styczeń-Grudzień 2012r. i nadal
Pęcherz neurogenny.
Kontynuowaliśmy zainicjowane w 2011r działania zmierzające do wpisania pęcherza neurogennego na listę chorób przewlekłych oraz refundowania leków stosowanych przy tej jednostce chorobowej. Korespondencja z Ministerstwem Zdrowia.

Styczeń-Grudzień 2012r. i nadal
Przepisy
Prowadziliśmy bieżącą korespondencję z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Edukacji w celu interpretacji pojawiających się nowych oraz istniejących już przepisów dotyczących świadczeń rodzinnych, dodatkowego wsparcia, szeroko rozumianej edukacji niepełnosprawnych dzieci. Styczeń-Grudzień 2012r. i nadal Akcja SUO Kontynuowaliśmy zainicjowane w 2010r. działania dotyczące upowszechniania informacji na temat Specjalistycznych Usług Opiekuńczych. Udzieliliśmy licznych indywidualnych konsultacji telefonicznych i e-mailowych rodzicom i opiekunom osób niepełnosprawnych starających się pozyskać specjalistyczne usługi opiekuńcze.


 Users online: 1   
Liczba odwiedzin:463404 

copyright © 2009 by Tomex. Wszelkie prawa zastrzeżone.